CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG HẢI ĐĂNG

Địa chỉ: Số 350, Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 0988 635 362

Email: baoholaodonghaidang@gmail.com